Personvernerklæring

Vræl – personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Vræl samler inn og bruker personopplysninger om deg.
Nettstedet www.vræl.no og vår facebookside www.facebook.com/vraelgirlyd/ kan inneholde lenker til nettsteder som er eid og driftet av andre organisasjoner eller institusjoner. Vræl har ikke innsyn i, og behandler heller ikke personopplysninger som legges inn på disse nettstedene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Vræl har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsteder. Se egne personvernerklæringer for hvert enkelt nettsted.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på vraelgirlyd@gmail.com, eller sende brev til Vræl, ℅ Wenche Majorsæter, Nystulia 61, 2022 GJERDRUM.

Behandlingsansvarlig

Den frivillige organisasjonen Vræl er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Det er frivillig for de som deltar i Vræl sine opplæringstiltak å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta informasjon, melde seg på arrangementer i regi av Vræl eller andre organisasjoner og institusjoner osv. Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

  • Bruk av e-postadresser til utsending av informasjon.
  • Gi deg informasjon om aktiviteter og arrangementer.
  • For statistikkinnhenting, og til administrasjon av opplæringstiltak og andre aktiviteter.

Hvilke opplysninger behandler Vræl?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.Personlig identifiserbar informasjonVi samler inn og behandler disse personopplysningene:

  • For at vi skal kunne gjennomføre opplæringstiltak med offentlig støtte, registrerer vi fornavn, etternavn, fødselsår og e-postadresse.
  • For at vi skal kunne kommunisere med deg, registrerer vi fornavn, etternavn, epostadresse og telefonnummer.
  • For å søke om, og rapportere for offentlig støtte til opplæringstiltak, registrerer vi fornavn, etternavn og fødselsår i www.kursadmin.no
  • Hvis du henvender deg til Vræl uten å være deltaker i våre opplæringstiltak, registrere vi fornavn, etternavn og epostadresse. Personopplysningene blir ikke benyttet til andre formål enn å besvare henvendelsen din..

Personopplysninger om mindreårige

Vræl innhenter ikke opplysninger om, og behandler ikke bevisst opplysninger om barn og ungdom under 18 år.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vræl har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7.Det er frivillig å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta informasjon eller melde seg på arrangementer. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene et samtykke fra eller avtale med deg.

Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun medlemmer av den frivillige organisasjonen Vræl som har tilgang til informasjonen du gir oss. Tilgangen til informasjon er sikret med særskilte mekanismer for tilgangskontroll.
Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.