Organisasjon

Epost: vraelgirlyd@gmail.com
FB:      Vræl på facebook
Konto: 1503 82 72745
Org.nr: 917 508 208
Vipps: 74157

Styret består av:

Leder: Wenche Majorsæter 
Styremedlemmer: Live Kilden, Berit Tønsaker, Kjell Einarsen og Stig Dreierstad

Dirigent: Kjetil Aamann