Korets historie

En livlig gjeng!

Vræl har en kort historie – koret så dagens lys i 2016. Stiftelsesdagen var 8. juni og første øvelse ble avholdt 24. oktober.

Koret ønsker å ha et bredt repertoar. Jubileumskonserten i 2017 var et rent pop-arrangement med kjente pop-låter fra de siste ti-årene. I 2020 var det planlagt en opera-konsert med kjente perler fra verdens operascener. Pandemien satte imidlertid en stopper for denne konserten. Nå har koret startet å øve på stoff som skal brukes i konsert sammen med Trond Granlund våren 2023.

Vræl har tradisjon for å arrangere adventskonserter i en eller flere av kirkene på Romerike i desember. Som følge av pandemien er 2019 det siste året det ble avholdt konsert. Den gang i Gjerdrum kirke. Tidligere år har koret bl.a. vært i Heni og i Nannestad kirke. I 2022 er det igjen booket i Gjerdrum kirke.

I 2019 var Vræl teknisk arrangør for Romerike sangfestival. Festivalen ble avholdt i Kulturhuset på Gjerdrum med en rekke deltakende kor. Suksessen fra 2019 skulle gjentas i 2020 – men slik gikk det ikke. Koret håper, i samarbeid med Akershus sangerforum, å ta opp igjen arrangementet i 2023.

Koret, som bekler alle 4 stemmegrupper, har hatt mellom 15 og 30 sangere i perioden fra 2016-2022. Det var flest i oppstartsåret. Gjennom pandemien var det mange som falt fra, men koret er i gang med å rekruttere. Våren 2020 er det 16 medlemmer.

Koret har hatt Kjetil Aamann som dirigent helt fra starten. Han er fremdeles korets dirigent.