Dirigenten

Kjetil Aamann

Kjetil Aamann har vært korets dirigent helt fra starten i 2016.

Kjetil er norsk musiker og dirigent. Han er født i 1965 i Tønsberg. Han har vært med på mye spennende i kulturens tjeneste. Det kan bl.a. nevnes at han fra 1994 til 2012 var nasjonal musikkfaglig konsulent i Ung i Kor, og siden 2012 i Norsk sangerforum. Han har et omfattende engasjement i internasjonalt, særlig europeisk, musikkliv. Fra 2000 til 2009 var han styremedlem i European Choral Association -Europa Cantat. Han har vært gjestelærer ved konservatoriet i Tasjkent og ved Moskva statsuniversitet for kultur og kunst. Fra 2013-2014 var han leder av Foreningen Norske Kordirigenter – FONOKO. Han har vært dirigent i en rekke kor gjennom flere ti-år.